28.2.07

Felles tilbakemelding på oppgave uke 9 - Lyd

Dere skulle i oppgaven gjøre rede for begrepet bitdybde - blant annet. Lenken det ble henvist til, ser jeg i etterkant at ikke har en særlig godt formulert forklaring. Den har kanskje et godt eksempel i forhold til bilde, men jeg har funnet en annen lenke, som jeg synes gir en mye bedre forklaring. Les gjennom de første avsnittene. Rediger din forklaring i bloggposten din, slik at du sitter igjen med en forståelig tekst, som både du og dine lesere kan forstå.

Dere som ikke har oppgitt kilder må gjøre det. I en bloggpost, og ved bruk av hypertekst, kan du bruke flere måter å oppgi kilde på. Se hvordan Anders og Per Ole har gjordt det i sin post.

Til slutt vil jeg si at dere har vært flinke med å gi hverandre kommentarer, og å formulere kommentaren slik at redaktøren kan jobbe videre med sitt produkt på en konstruktiv måte. Jeg skulle derfor ønske at dere ga hverandre enda flere kommentarer. Fordi at dere ved å lese hverandres kommentarer lærer av å se ting fra forskjellige perspektiver. Ved å lese hva noen synes er bra hos andre, kan man øke sin kompetanse på hva som er viktig i forhold til egne tekster. Man kan også få ideer til sine egne produkter. Ved å lese kommentarer om hva andre verdsetter, stiller spørsmål eller undrer seg over, øver man evnen til kommunisere. Det å kunne kommunisere godt er ikke vare en viktig kunnskap, men det er et sterkt virkemiddel for å kunne påvirke sine omgivelser. Vær derfor ikke tilbakeholden med å legge igjen kommentarer når du ser noe du liker og synes er bra hos andre. Det er lov å være kritisk, men husk at målet hele tiden er å gjøre hverandre bedre!

Ingen kommentarer: