22.11.06

Hjemmesidene er på nett!De fleste av dere på IKT-valgfag har nå opprettet egen hjemmeside. På Jeanettet ligger url'ene til sider og blogger - vi mangler noen adresser, men de er på vei ... 13 desember er siste dag før jul. Da blir det julenett, og hver og en av dere skal da bruke ca 10 min hver på å presentere nettstedet sitt muntlig ved bruk av prosjektoren på labben.

Ingen kommentarer: