25.11.06

Skriftlige kommentarer og veiledning på oppgaver

Du har nå mottatt, enten på e-post eller på internmelding i It'sLearning, en kommentar og veiledning på oppgaver hittil denne termin. Oppgavene godkjennes eller ikke godkjennes. Til sammen 6 oppgaver er vurdert og kommentert. Siste frist for terminvurdering er satt til 3. januar. Du kan altså arbeide med å forbedre oppgavene frem til den dato.
Kort beskrivelse av gjennomgående mangler på oppgavene er:

Uke 37: Refleksjon over ditt ansvar som redaktør, og en beskrivelse for hvordan du vil organisere innholdet på en nettside - hva er viktig å tenke på?

Uke 38/39: Besvare gruppeoppgaven og legge inn 3 lenker i teksten og skrive et lite innlegg fra individuell oppgave - se bloggpost uke 39.

Uke 41: Legg inn en lenke til din blogg på wetpaint wiki'en. Vi kommer tilbake til denne oppgaven når vi skal ha om podcasting, og vil føye til mer tekst da ...

Uke 42: Her må alle legge inn en kommentar på wikispaces wiki'n vår. Øverst er en arkfane som heter discusion. Klikk på den, og du vil se en blå tekst: Hva kan wiki brukes til? Klikk på den, og du får opp et vindu hvor du kan legge inn en Reply, altså ditt innlegg i diskusjonen ...

Uke 43: Minstekrav for godkjenning er at du har lenket fra blogg til wiki, og at du har et bilde på bloggen din.

Uke 44: Her skal alle legge inn tekst på wiki. De av dere som var tilstede i økten, har fått melding om hvilket tema dere skulle skrive på. De av dere som ikke var tilstede, kan fylle tekst på de andres forskellige bidrag til fellesteksten.

Uke 45 - 1 - er tema Nettsted. Her kommer det vurdering på muntlig presentasjon av nettstedet siste dag før juleferien. Kriterier utarbeides i felleskap ...

Ingen kommentarer: